USD ЦБ — 63,00 +0,40
EUR ЦБ — 71,51 +0,21
Brent — 65,32 +1,57%
June, Tuesday
all 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А-Я

total: 1

Название Тип, марка Поставщик Цена Дата
Aircraft fuel JSC Russian Industrial Company дог. 22.10.2001