USD ЦБ — 64,22 -0,21
EUR ЦБ — 70,94 -0,30
Brent — 64,52 +1,07%
September, Friday
all 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А-Я

total: 3

Название Тип, марка Поставщик Цена Дата
латекс СКС-65 ГП Petrochemical firm ELSA \ООО"Нефтехимическая фирма ЭЛЗА"\ 57220.00 руб. 17.11.2016
QDGY brake hose and hose assembly QDGY Qingdao Guosong Machienry parts co. ltd дог. 13.08.2003
QDGY brake hose and hose assembly QDGY Qingdao Guosong Machienry parts co. ltd дог. 13.08.2003